Onderhoud watergangen

Onderhoud watergangen en duikers; voorkomen is beter dan genezen

Ons land krijgt vaker intense regenval te verwerken. Dit regenwater moet via watergangen weg kunnen stromen. De doorstroming van deze watergangen is van essentieel belang. Door verstopte duikers en slecht gebaggerde sloten en vaarten treden deze watergangen bij veel regen onnodig buiten hun oevers. De gevolgen hebben we onlangs gezien en ervaren. Griekspoor heeft veel ervaring met preventieve waterveiligheid. Wij baggeren efficiënt met state-of-the-art maaikorven, met oog voor het ecologisch evenwicht. Duikers spuiten wij door met onze slimme baggerpomp.

‘Er wordt vaak pas gebaggerd of doorgespoten als het kalf al verdronken is (soms letterlijk)’

Wij zien steeds meer overheden preventief maatregelen nemen in verband met de waterveiligheid: halfjaarlijks baggeren en periodiek duikers doorspuiten vergroot de waterafvoercapaciteit van de arealen en voorkomt ellende. Dat is niet alleen goed voor de veiligheid voor mens en dier, het is ook goedkoper dan last minute preventie of het herstel nadien.

Het resultaat? Droge voeten in natte tijden. Het voordeel van de baggerwerkzaamheden en het doorspuiten van duikers is het feit dat de watergangen breed en diep genoeg blijven voor de aan- en afvoer van het water. Daarnaast heeft het water meer zuurstof, ruimte en licht. Deze drie factoren zijn belangrijk voor de flora en fauna in en om het water.

Meer informatie of interesse in een vrijblijvende demonstratie van onze baggerpomp in de gemeente?