Vervanging betonnen bruggen voor Amstelveen

19 DEC 2013 - In opdracht van de Gemeente Amstelveen heeft Griekspoor onlangs het vervangen van twee betonnen bruggen in Aalsmeer opgeleverd. Het gaat om de Molenvllietbrug en de brug op de kruising Machineweg-Aalsmeerderweg.

De Molenvlietbrug werd voorzien van een geheel nieuw brugdeel, dat na plaatsing werd geasfalteerd en voorzien van belijning en leuningwerk. De brughoofden en fundering van de brug werden behouden, maar ondergingen wel een renovatie van het metselwerk. Griekspoor nam ook de sloop en afvoer van het oude brugdeel voor haar rekening en zorgde er bovendien voor dat voetgangers en fietsers tijdens de renovatie gebruik konden blijven maken van de brug.

Variantenonderzoek

Voor de renovatie van de Machinebrug werd middels een variantenonderzoek bepaald wat de best passende renovatiemethode was. De uitkomst was een vervanging van drie van de vier brugdelen en aansluiting hiervan op het vierde brugdeel, dat behouden bleef. De nieuwe brugdelen werden verkeerstechnisch op dezelfde wijze ingericht als de oude, inclusief asfaltering, belijning en leuningwerk. Ook bij deze renovatieklus zorgde Griekspoor voor de sloop en afvoer van de oude brugdelen en werden de werkzaamheden dusdanig gepland en uitgevoerd dat voetgangers en fietsers van de oeververbindingen gebruik konden blijven maken.

Samenwerking 

Gemeente Amstelveen en Griekspoor gingen de samenwerking aan op basis van Design & construct. Voor het ontwerpen en engineeren van de bruggen werkte Griekspoor samen met adviesbureau Nebest.

  • 30-13069_Renovatie_brug_Molenvliet
  • 30-13147_Renovatie_Machinebrug_Aalsmeer_1

 

Referentieprojecten & Nieuws (toon alleen referentieprojecten)