Griekspoor behaalt hoogste niveau van de CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2.

Het verminderen van CO2-uitstoot is een belangrijk actiepunt voor ons.

In december 2016 heeft Griekspoor het allerhoogste niveau van de CO2 prestatieladder behaald. Na het eerder verkrijgen van niveau 3 hebben wij ervoor gekozen om niveau 4 over te slaan en direct door te gaan naar niveau 5.

De algemene bedrijfsdoelstelling is een reductie van 26,4% binnen vijf jaar ten opzichte van de genormaliseerde CO2-uitstoot in het referentiejaar 2012. Ons energie management actieplan beschrijft welke maatregelen wij gaan nemen om deze reductiedoelstelling te kunnen behalen. De jaarlijkse metingen worden gedaan tegen de achtergrond van de doelstelling en wij zijn trots op de resultaten die wij al hebben geboekt.

Kijk hier voor meer informatie.

Kijk voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder op: SKAO

 

Andere nieuwsberichten