Hoogheemraadschap van Rijnland en Griekspoor werken aan een mooier landschap, meer natuur en schoner water

Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) voeren wij in de periode van 1 maart 2015 tot 1 februari 2018 het onderhoud van de watergangen Cluster Noord perceel 6 en 7 (Aalsmeer e.o.) en Haarlem e.o.) uit.

Het onderhoud van de watergangen wordt uitgevoerd conform het voor die watergang vastgestelde onderhoudsconcept onderverdeeld in onderhoudstypen voor watergangen en onderhoudsconcepten voor natuurvriendelijke oevers. Watergangen, hoe klein ook, zijn belangrijk voor een goede afvoer van overtollig water en moeten in goede conditie zijn.

Rijnland en Griekspoor vinden het beschermen van de natuur en het vergroten van de natuurwaarde heel belangrijk. Er wordt zorg besteedt aan de instandhouding van dier- en plantsoorten en hun leefgebieden.

Rijnland en Griekspoor hebben zich verbonden om de gedragscode Flora- en faunawet voor de waterschappen na te leven. Dit betekent dat wij in alle redelijkheid activiteiten zullen vermijden waarvan kan worden vermoed dat deze nadelig zijn voor in het wild levende planten en dieren.

Het onderhoud van de watergangen wordt uitgevoerd met deskundige medewerkers en goed onderhouden werkmaterieel. Onze medewerkers dragen zorg voor het milieu en de aanwezige flora en fauna. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.

Benieuwd wat Griekspoor nog meer doet op het gebied van Groen- en waterbeheer? Bekijk onze projecten.

 

Referentieprojecten & Nieuws (toon alleen referentieprojecten)