Griekspoor met mooi artikel in magazine Houtwereld

Wat is de geschiedenis van Griekspoor?

“Het begon in 1968 als het loonbedrijf van Joop en Aad Griekspoor. Laatstgenoemde werd twintig jaar geleden uitgekocht, waarna de zoons van Joop Griekspoor, Frank en Ron, de zaak overnamen en doorontwikkelden tot de multidisciplinaire aannemer die we nu zijn.”

Hebben jullie binnen dat geheel bepaalde specialismen?

“Ja, dat zijn er ruim dertig. Die hebben we verdeeld over diverse product-marktcombinaties, waaronder vaste bruggen en kunstwerken, beweegbare bruggen, zwembaden, gemalen, wegenbouw, groen- en waterbeheer, en speelvoorzieningen. We konden als eerste in Nederland fietspaden in één keer rood spuiten waarna ze binnen twintig minuten weer bereden kunnen worden, we zijn actief in gladheidsbestrijding en met een apart bedrijf zijn we wereldmarktleider in het opspuiten van hydraulische cilinderstangen.”

Dat zijn een hoop specialisaties. Hoe hou je dat als onderneming onder controle?

“Vooral met goede vakspecialisten op de diverse afdelingen. Daarin zijn we als onderneming ook sterk geprofessionaliseerd. Dat moest omdat er door overheden, waarvoor wij negentig procent van ons werk doen, steeds meer wordt gevraagd van de markt. Voorheen kreeg je bijvoorbeeld een opdracht voor een houten brug, met een definitieve tekening en specificities voor leuningen, dek en houtsoort, plus de vraag wat dat moest kosten. Maar vanuit het besef dat de echte kennis in de markt zit, is de vraag veranderd. Nu is het uitgangspunt een bepaald budget voor een houten brug die op locatie X moet komen en die het liefst vijftig jaar meegaat. De vraag aan ons is dan drieledig: hoe zouden jullie dit aanpakken, wat zou dat kosten en waarom moeten we juist met jullie zaken doen?

In 2008 bestond onze afdeling uit mijzelf en een calculator/werkvoorbereider. Intussen werken we met drie calculators/werkvoorbereiders, een tekenaar, een constructeur, een projectleider, twee uitvoerders en meerdere voormannen. Al dat werk dat zij uitvoeren levert natuurlijk meer omzet op; die is sinds 2008 verdrievoudigd. Het laat wel zien welke slag wij de afgelopen jaren op het gebied van professionalisering hebben gemaakt.”

Houten bruggen werden al aangestipt. Zit hout inderdaad een beetje in het nauw als het om bruggenbouw gaat?

“Dat is zeker het geval. Waar bruggen vroeger helemaal van hout werden gemaakt, zie je nu steeds vaker combinaties van materialen. En aangezien kunststof qua prijs steeds concurrerender wordt, denk ik dat die combinatie steeds meer staal-composiet zal zijn. Waar wij ons mee bezighouden, en waar ook een goede markt voor is, is levensduurverlengend onderhoud. Als een gemeente ons daar de ruimte voor geeft onderzoeken we een houten brug. De delen die in te slechte staat verkeren worden vervangen. In dat onderhoud kijken we tevens naar de aansluitingen. Daar ontstaan veel problemen omdat er vocht en vuil achterblijft. Daarom vervangen we het houten dek vaak door een kunststof dek dat de gehele onderbouw afsluit, wat de levensduur van de constructive verlengt. Het is een goed voorbeeld van hoe we naar oplossingen zoeken, want het speelt ook in op de steeds kleinere budgetten van gemeenten voor onderhoud.”

Is het dan logisch dat hout steeds meer uit bruggenland verdwijnt, aangezien andere materialen blijkbaar beter presteren?

“Dat is vaak wel het probleem. Hout wordt nog als vallend in duurzaamheidsklasse 1 op de markt gebracht, maar onze ervaring is dat het meestal niet meer de kwaliteit heeft die we gewend waren. Daardoor moet je rekening houden met een afschrijvingstermijn van twintig jaar. Op een gelijksoortige composietbrug krijg je vijftig jaar garantie en een verwachte levensduur van honderd jaar. Intussen zijn ze geen honderd procent duurder meer dan hout, maar kosten ze nog dertig of veertig procent meer en dat verschil wordt steeds kleiner.” 

Eigenlijk heeft hout dan alleen zijn uitstraling nog mee.

“Ik verwacht daarom dat het gebruik van hout in de civiele techniek de komende tien tot twintig jaar nog zal halveren. Dat is best jammer. Kijk naar de Accoyahouten bruggen in Sneek, dat zijn prachtdingen. We hebben gekeken naar verschillende mogelijkheden om Accoya toe te passen. Qua kosten, maten en profielen is het echter ingewikkeld om met een product als Accoya concurrerend te zijn in de civiele techniek. Het wordt helaas maar weinig toegepast.” 

Waar ziet u wel mogelijkheden?

“We willen dat levensduurverlengende onderhoud als activiteit verder uitbreiden; ook zie ik kansen voor het hergebruik van hout. Veel hout dat uit bruggen komt, kan nog worden hergebruikt maar wordt desondanks weggegooid. Wij hebben zelf niet de machines om daar weer balken en planken van te maken. We hebben andere specialismen in huis en ik denk niet dat dit voor ons een rendabele activiteit zou zijn. Niettemin biedt het geven van een tweede leven aan al dat hout zeker kansen.”

Griekspoor magazine Houtwereld
61.1 KB
20/06/2017 10:58:09

 

Referentieprojecten & Nieuws (toon alleen referentieprojecten)