Griekspoor volgt training Past Performance van Bouwmeesters

Past Performance maakt het mogelijk om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren. Daarnaast geeft het de aangesloten opdrachtgevers (overheidsinstanties) objectieve informatie over verschillende opdrachtnemers.

Beoordelen op basis van Past Performance

Wanneer opdrachtgevers ervoor kiezen om te werken met Past Performance, zullen zij de opdrachtnemer zowel beoordelen op ‘present performance’ (tijdens de opdracht) en op ‘past performance’ (na de opdracht). Die beoordelingen worden omgezet in een score, welke in een gesloten database wordt gezet. Deze is alleen inzichtelijk voor opdrachtgevers (overheidsinstanties) die gebruik maken van Past Performance. Dankzij deze database en de beoordelingen die erin staan, kunnen de opdrachtgevers objectief bepalen welke partijen zij het beste kunnen uitnodigen voor (meervoudige) onderhandse aanbestedingen.

Griekspoor pas ‘Past performance’ proactief toe

Een goede score kan Griekspoor kansen bieden en ervoor zorgen dat ook gemeenten waar nog niet gewerkt wordt zien dat Griekspoor een goede en betrouwbare opdrachtnemer is. Er zijn inmiddels al opdrachten afgesloten waarbij Past Performance is ingezet, maar Griekspoor zal dit actief blijven promoten. Ook bij gemeenten die hier (nog) geen gebruik van maken, zal op eigen initiatief worden voorgesteld om Past Performance toe te passen.

Voor een zorgvuldige en objectief gebruik van de systematiek is goed opleiding en implementatie nodig binnen de eigen organisatie. Vandaar dat al al enkele werknemers van Griekspoor de cursus hebben gevolgd om dit zo goed mogelijk in de praktijk te kunnen brengen.

  • Past_Performance

Foto: op de foto ziet u de cursisten van de training bestaande uit opdrachtgevers en opdrachtnemers. Linksboven Erwin Strik van Griekspoor.

 

Andere nieuwsberichten