Maaiboot

Najaarsonderhoud: maaiwerkzaamheden in en rond het water

Met het najaar voor de deur is het extra belangrijk om aandacht te besteden aan het onderhoud van sloten, vijvers, vaarten en kanalen om een goede doorstroming van het water te blijven houden. In de herfst en winter valt er gemiddeld meer neerslag dan in de zomer. Bij een stevige regenbui is het daarom belangrijk dat de watergangen op de juiste diepte zijn. Om de bodem van watergangen op de juiste diepte te houden worden maaiwerkzaamheden verricht.

Het doel van het maaien onder water, met een maaiboot, is de doorstroming van het water te bevorderen. Riet, waterplanten en vuil belemmeren een goede doorstroming van het water en moeten daarom verwijderd worden.

Met de maaiboot wordt de bodem van waterdoorgangen gemaaid zonder daarbij de bodem te raken. Het bodemleven wordt op deze manier niet verstoord. Een manier van maaien welke goed is voor de planten, vissen en overige (water)dieren.