Korfwerkzaamheden Schalkwijk

Korfwerkzaamheden in Schalkwijk

Een goed onderhouden en schone sloot is wenselijk om meerdere reden. Zo wordt het doorstroomprofiel van de watergang opengehouden, waardoor water snel genoeg kan worden aan- en afgevoerd en kan de sloot voldoende water bergen. Ook is onderhoud nodig om de vegetatie in de oever te laten ontwikkelen en in stand te houden. Daarnaast krijgt het water meer zuurstof, ruimte en licht. Belangrijke factoren voor de flora en fauna in en om het water.

Griekspoor onderhoudt in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland een aantal watergangen. Hierbij draagt Griekspoor zorg voor de watergangen en de natuurvriendelijke oevers door ze schoon te maken en te onderhouden. Het schoonmaken van de sloten doet Griekspoor onder andere door te korven. Hiermee wordt de begroeiing op de bodem van de sloot verwijdert. Op de onderstaande foto’s ziet u Griekspoor aan de slag met het korven in Schalkwijk.