Schonen watergangen Rijnland

Hoogheemraadschap van Rijnland kent Griekspoor gunning toe voor schonen watergangen

In de periode 2024-2027 is Griekspoor verantwoordelijk voor het schonen van watergangen voor Rijnland in de regio Velsen, Haarlem en Aalsmeer. In de periode 2020-2023 heeft Griekspoor deze werkzaamheden ook uitgevoerd in dit gebied. 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de regio Rijnland. Dat wil zeggen dat ze onder andere de waterkwaliteit en –kwantiteit beheren, maar ook verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van wateroverlast. Op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding hebben zij het schonen van watergangen in de regio Velsen, Haarlem en Aalsmeer gegund aan Griekspoor. 

Als essentieel onderdeel van de watergangen, reinigen we ook de duikers voor Rijnland in dit gebied. Verstoppingen in de duikers of watergangen kunnen leiden tot wateroverlast en zelfs overstromingen in aangrenzende gebieden. Een overvloed aan plantengroei belemmert de zuurstoftoevoer in het water, wat de biodiversiteit aantast. Door afval en overtollige plantengroei te verwijderen, dragen we bij aan het behoud van de biodiversiteit en verbeteren we de waterkwaliteit. 

Rijnland zet samen met de omgeving in op duurzaam werken. Dit gaat goed samen met de groene ambitie van Griekspoor. Tijdens onze werkzaamheden werken wij milieubewust en maken we zo veel mogelijk gebruik van elektrisch materieel. Ons huidige, groene wagenpark breiden wij dan ook regelmatig uit met nieuw, emissieloos materieel.