Onderhoud speelvoorzieningen

Het belang van onderhoud van speelvoorzieningen

Speelvoorzieningen in de openbare ruimte zijn essentieel voor de gezonde ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Of het nu gaat om kleurrijke speeltoestellen, zandbakken of kunstgrasvelden, deze voorzieningen bieden kinderen de mogelijkheid om te spelen, te ontdekken en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Een speeltoestel krijgt veel te verduren; wisselende weersomstandigheden, vandalisme en intensief spelen. Deze factoren kunnen een negatieve invloed hebben op de veiligheid van een speeltoestel. Om ervoor te zorgen dat deze speelvoorzieningen veilig en aantrekkelijk blijven, is regelmatig onderhoud essentieel. 

Onderhoud 

Regelmatig onderhoud aan speelvoorzieningen is belangrijk om de levensduur en veiligheid hiervan te waarborgen. Voor diverse opdrachtgevers voeren wij de onderhoudsrondes uit in het voor- en/of najaar. Onder het onderhoud verstaan we: 

  • Reinigen van kunstgras: het verwijderen van vuil, bladeren en ander afval van kunstgrasvelden om de speelondergrond schoon te houden 
  • Reinigen van zandbakken: regelmatig reinigen van zandbakken en het verversen van het zand helpen om bacteriën en ziektekiemen te voorkomen. 
  • Reinigen van losse valondergronden: Het reinigen en aanvullen van valondergronden zoals houtsnippers of valzand om de impactabsorptie te behouden en de veiligheid te waarborgen in het geval van een val. 
  • Reinigen van rubber tegels en rubber gietvloeren: Het reinigen van rubberen oppervlakken om vuil en bacteriën te verwijderen en de levensduur van de vloeren te verlengen. 
  • Reinigen van speeltoestellen: Grondige reiniging van speeltoestellen om vuil, vet en andere verontreinigingen te verwijderen, waardoor een veilige en aantrekkelijke speelomgeving wordt geboden voor kinderen. 

 

Reparaties 

Reparaties aan speelvoorzieningen zijn een cruciaal onderdeel van het onderhoudsproces. Deze reparaties komen enerzijds voort uit meldingen van buurtbewoners en anderzijds vanuit de inspectierondes. Veel voorkomende reparaties zijn:  

  • Vervangen van slijtgevoelige bewegende onderdelen, zoals lagers, kettingen en touwen. 
  • Vervangen van versleten, gebroken of door weersinvloeden aangetaste onderdelen (bijv. Handvatten, schommels, houtrot en basketbalnetjes). 
  • Vastzetten van onderdelen met speling. 
  • Afwerken/verwijderen van uitstekende delen (zoals bouten, splinters en gebroken onderdelen). 
  • Herstellen van de val dempende ondergrond. 

 

Door regelmatig onderhoud en reparaties uit te voeren, zorgen gemeenten ervoor dat speelvoorzieningen veilig, schoon en aantrekkelijk blijven voor kinderen van alle leeftijden. Dit draagt niet alleen bij aan de fysieke gezondheid en ontwikkeling van kinderen, maar bevordert ook de sociale interactie en gemeenschapszin binnen wijken en buurten.