Grootschalige renovatie Van Kinsbergenbrug

Grootschalige renovatie Van Kinsbergenbrug afgerond

In zes weken heeft Griekspoor het grootschalig onderhoud aan de Van Kinsbergenbrug in Den Helder gedaan. Daardoor is er in principe de komende vijftien jaar geen onderhoud meer nodig aan het object.

De Van Kinsbergenbrug, een belangrijke toegangsweg naar het marinecomplex en de bedrijven in de haven van Den Helder, was dicht sinds 25 oktober ’21. Het doel van de grootschalige renovatie is de brug zo te renoveren dat er de komende 15 jaar geen groot onderhoud nodig is. “Mede door de strakke sturing op het schema en de duidelijke communicatie van Griekspoor zijn de werkzaamheden soepel verlopen en is de overlast tot een minimum beperkt gebleven”, aldus Maarten Boer van Port of den Helder.

Het stalen brugval werd gedemonteerd en naar Amsterdam gevaren. Daar is er groot onderhoud aan gepleegd. Zo zijn er reparaties aan de staalconstructie uitgevoerd en is de constructie van een nieuwe verflaag voorzien. Het houten brugdek is vervangen voor een nieuw vezel versterkt kunststof dek (ook wel composiet genoemd), waarmee de brug weer voldoet aan de nieuwe normen voor de belastbaarheid door het hedendaags wegverkeer. Op locatie zijn de aanbruggen voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Ook zijn de voegovergangen tussen de betonnen dekken, pijlers en landhoofden vervangen en waterdicht gemaakt.

Voor fietsers en voetgangers is gedurende de werkzaamheden een tijdelijke drijvende brug aangelegd. “Alles is gelukt binnen de tijd”, zegt Roald van der Slikke van civieltechnisch bedrijf Griekspoor. “Een prachtige klus en een enorme prestatie. We hebben er zes weken lang, zeven dagen in de week aan gewerkt.”