Grootschalige renovatie Gemeenlandsevaartbrug te Vinkeveen

De Gemeenlandsevaartbrug in het Utrechtse dorp Vinkeveen wordt begin 2023 grootschalig gerenoveerd. De renovatie zorgt ervoor dat de ophaalbrug voldoet aan alle eisen en maakt de brug toekomstbestendig. Civieltechnisch bedrijf Griekspoor voert de renovatie werkzaamheden uit in opdracht van gemeente De Ronde Venen.

De brug, gelegen over de Gemeenlandsevaart, verbindt de Herenweg met het Achterbos. De vrij smalle brug wordt nog ter plekke bediend en is beveiligd met slagbomen die door de brugwachter handmatig moeten worden bediend. Zomers wordt de brug veel geopend voor pleziervaart.

De planning
Momenteel bevindt Griekspoor zich in de voorbereidende fase. De brug is Griekspoor bekend, al enige tijd is Griekspoor verantwoordelijk voor het periodiek onderhoud en als storingsdienst. De maanden januari, februari en maart staan gepland voor de renovatie. Daarbij zal de ophaalbrug voor de start van het nieuwe vaarseizoen klaar zijn.

De renovatie
De renovatie omvat de volgende werkzaamheden:

  • Vervangen van het bedienhuis incl. de fundering;
  • Vervangen van de complete elektrische installatie;
  • Vervangen van de volledige (elektromechanische) aandrijving;
  • Vervangen van de afsluitboominstallaties (slagbomen worden straks automatische bediend in plaats van handmatig);
  • Vervangen van alle brugseinen;
  • Vervangen van de remmingwerken;
  • Markeringswerkzaamheden.


Duurzaam bedieningshuis
Het bedienhuis wordt zo duurzaam mogelijk vervangen, door materialen te gebruiken die uiteindelijk weer gerecycled kunnen worden. Zo is de isolatie verbeterd en wordt het bedienhuis voorzien van metalen gevelbekleding. Er is gekozen voor een energiezuinige koel/verwarm installatie en wordt het bedienhuis voorzien van groen sedum dakbedekking.