Groot onderhoud Nauernaschebrug

Groot onderhoud Nauernaschebrug

Begin van dit jaar is het groot onderhoud aan de Nauernaschebrug van start gegaan. In opdracht van Langezaal & Inniger (hoofdaannemer van dit project) hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd. Het doel van gemeente Zaanstad is dat, na de renovatie van de elektrotechnische installaties, de gehele brug aan de Machinerichtlijn voldoet en een CE-markering kan worden aangebracht.

Lees meer over dit project.