Catharijnebrug

Groot onderhoud monumentale Catharijnebrug in Haarlem

De Catharijnebrug verbindt het stadscentrum van Haarlem met het Papentorenvest. De belangrijke verbinding over het Spaarne wordt intensief gebruikt door weg- en vaarverkeer. In opdracht van Gemeente Haarlem voeren wij, samen met HZE, vanaf begin januari tot medio februari groot onderhoud uit aan deze brug. Tijdens eerdere werkzaamheden aan de Catharijnebrug hebben we onder andere de slijtlaag vervangen, het leuningwerk geconserveerd en het remmingswerk hersteld.

De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. Dit past bij duurzame doelen van Griekspoor. Om geluids- en stankoverlast voor de omgeving en onze medewerkers te beperken, maken we voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Catharijnebrug zo veel mogelijk gebruik van elektrisch gereedschap en materieel.

Werkzaamheden

Een groot deel van de werkzaamheden betreft het vervangen van de gehele besturings- en bedieningsinstallatie van de brug. De monumentale draaibrug wordt hiermee klaargemaakt voor de toekomst en voorbereid voor bediening op afstand. Ten behoeve van de brugbesturing wordt er een zinker aangebracht tussen het bedienhuis en de middenpijler. Daarnaast worden de landverkeer- en scheepverkeerseinen vervangen en wordt een encoder toegevoegd aan de elektrische installatie. Deze encoder zorgt voor een nauwkeurige werking tussen de brugbesturing en het bewegingswerk. De werkzaamheden aan de elektrotechnische installatie worden uitgevoerd door onze partner HZE.

Op en rondom de brug voeren we diverse civiel technische werkzaamheden uit. Zo worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het metselwerk, het natuursteen, de haalkommen en de slijtlaag. In het remmingswerk worden loopplanken aangebracht voor een betere bereikbaarheid tijdens regulier onderhoud. Het monumentale leuningwerk, de lichtmasten en de kozijnen van het besturingsgebouw worden geconserveerd, zodat deze weer bestand zijn tegen (weers)invloeden van buitenaf.

Hinder

Door het goede overleg met Antea groep, de woordvoerder van gemeente Haarlem, en de samenwerking tussen onze partners en ons, wordt de hinder voor omwonenden en weg- en vaarverkeer zo veel mogelijk beperkt. De werkzaamheden waarvoor de brug afgesloten is voor het wegverkeer, voeren wij dan ook ’s nachts uit. Hierdoor kan het wegverkeer gedurende de uitvoeringsperiode altijd overdag gebruik blijven maken van deze brug.