Leimuiderbrug

Groot hydraulisch onderhoud aan de Leimuiderbrug

Van 8 december tot en met 18 december 2023 voeren wij groot onderhoud uit aan de Leimuiderbrug. De Leimuiderbrug is een basculebrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder die de gemeenten Haarlemmermeer en Kaag en Braassem verbindt. Over de brug loopt de N207. De aannemerscombinatie MGZ (Mobilis, Van Gelder, De Jong Zuurmond) is in opdracht van de provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud in perceel Noord-Holland Zuid. In opdracht van onze vaste partner MGZ onderhouden en beheren wij de Leimuiderbrug als één van onze beweegbare bruggen vanuit onze afdeling Service en Onderhoud. De brug bestaat uit drie delen: een zuidelijk brugdek met fietspad met rijrichting Leimuiden (dek A), een midden brugdek met rijrichting naar A4 (dek B) en een noordelijk brugdek met busbaan in de rijrichting A4 (dek C). Dek A ondergaat vooral conserveringswerkzaamheden, terwijl de grotere onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden op dekken B en C.

In 2021 is de elektrische installatie van de brug vernieuwd, om de brug op afstand bedienbaar te maken vanuit de bediencentrale in Heerhugowaard. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door een externe partij in opdracht van provincie Noord-Holland, waarbij geen hydraulische werkzaamheden zijn uitgevoerd die buiten de scope vielen van het op afstand bedienbaar maken van de brug. Wouter Soepboer, Projectleider Service en Onderhoud bij Griekspoor, vertelt: “De hydraulische onderdelen moeten elke 25 jaar worden gereviseerd. Op dit moment hebben de hydraulische onderdelen van de Leimuiderbrug hun technische levensduur bereikt. Het groot onderhoud zal bijdragen aan een goed werkende brug”.

Werkzaamheden aan het zuidelijke brugdek (A dek)

Het zuidelijke brugdek is bestemd voor verkeer vanaf Nieuw-Vennep en de A4 in de richting van Alphen aan den Rijn. Dit brugdek wordt elektromechanisch aangedreven. De levensduur van deze aandrijving is langer dan de hydraulische aandrijving van dek B en C. Het maken en installeren van deze aandrijving is kostbaarder en complexer dan de elektro hydraulische aandrijving van de noordelijke brugdekken. We voeren aan het zuidelijke brugdek voornamelijk conserveringswerkzaamheden uit om ervoor te zorgen dat dit deel van de brug weerbaar is tegen invloeden van buitenaf. Wel reviseren we het hydraulische opzetwerk. Dit opzetwerk is een essentieel onderdeel van de brug welke ervoor zorgt dat de brug in gesloten stand geborgd blijft.

Werkzaamheden aan het noordelijke brugdek (B en C dek)

Deze brugdekken met rijrichting naar de A4 zijn elektrisch hydraulisch aangedreven. Hier voeren we door middel van stremmingen groot onderhoud uit. Deze brugdekken staan omhoog tijdens de werkzaamheden zijn dan ook volledig afgesloten voor al het verkeer. Beide hydraulische cilinders worden vervangen voor twee nieuwe cilinders om de stremmingsperiode zo kort mogelijk te houden. Daarnaast wordt het hydraulische systeem volledig gereviseerd om de aankomende jaren weer storingsvrij te kunnen draaien. Naast de hydraulische werkzaamheden zullen we in de nacht conserveringswerkzaamheden gaan uitvoeren aan de stalen brugconstructie.

Gevolgen voor weg- en scheepvaartverkeer tijdens de werkzaamheden
Bij de werkzaamheden is de N207 ter hoogte van de Leimuiderbrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het zuidelijke brugdek (dek A) blijft tijdens de werkzaamheden enkel beschikbaar voor het openbaar vervoer, (brom)fietsers, voetgangers, landbouwverkeer en nood- en hulpdiensten. Voor al het overige verkeer heeft Provincie Noord-Holland omleidingsroutes ingesteld.

Het scheepvaartverkeer ondervindt ook hinder van onze werkzaamheden. Bekijk alle omleidingsroutes voor scheepvaart- en wegverkeer op https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Leimuiderbrug/Werkzaamheden.