Maaien

Grond- & Groenbeheer: maaien

Griekspoor is van oudsher dé partij voor het goed en zorgvuldig maaien, rooien, snoeien en onkruid bestrijden in de publieke ruimte. We zijn met name gespecialiseerd in bermen langs wegen en waterwegen. Gemeenten, provincies, waterschappen en recreatieschappen zijn niet onze enige opdrachtgevers. Griekspoor zoekt altijd naar nieuwe manieren om duurzaam te opereren. Zo hebben wij geïnvesteerd in zeer efficiënte maaizuigcombinaties. In één arbeidsgang kunnen deze machines het gras van bermen en grasstroken maaien én afvoeren. Behalve efficiënt, is deze manier van werken ook een stimulans voor de aanwas van tal van grassoorten, kruiden en bloemen.

Voor effectieve onkruidbestrijding hebben we ook doeltreffend materieel dat bovendien minder milieubelastend is. Ten slotte beschikken we over een machine die bomen kan zagen, opladen en vervoeren (zie filmpje).

Kwaliteit en service

Vakwerk, service, nazorg en betrouwbaarheid in planning is de kwaliteit die wij standaard bieden dus ook in ons grond- en groenbeheer. We inspecteren, beheren en geven advies. Wij onderscheiden ons niet alleen door gegarandeerde kwaliteit maar ook door service, korte lijnen en flexibiliteit.

Duurzaam, geluidsarm en ecologisch

Wij gebruiken uitsluitend machines die voldoen aan de laatste emissie-eisen. Onze medewerkers zijn gecertificeerd op niveau 1, 2 of 3 volgens de Wet Natuurbescherming voor uitvoering van werkzaamheden rond flora en fauna. Onze hypermoderne maaizuigcombinaties kunnen gras van bermen en grasstroken tegelijk maaien én afvoeren. Behalve geluidsarm en efficiënt, is deze manier van werken ook een stimulans voor de aanwas van tal van grassoorten, kruiden en bloemen.