Header Homepage I Amsterdam

Griekspoor 1968 - 2018

Groen / Waterbeheer

Groenbeheer

Vanuit onze ervaring als civieltechnisch aannemer hebben wij ook ervaring opgebouwd met groenvoorzieningen. Griekspoor biedt u (her)inrichting, renovatie, inspectie en onderhoud van groenvoorzieningen, naar wens inclusief de daarbij behorende grond-, straat- en hekwerken. Op zichzelf staand of rondom gebouwen/kantoren.

Griekspoor kan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Duurzaam groenbeheer
  • Onkruidbestrijding

View the embedded image gallery online at:
https://www.griekspoor.nl/groen-waterbeheer#sigProId99cd34ad86

 

Duurzaam groenbeheer

Griekspoor is van oudsher dé partij voor goed en zorgvuldig groenbeheer. Hierbij zoeken wij altijd naar nieuwe manieren om duurzaam te opereren. Zo hebben wij geïnvesteerd in zeer efficiënte maaizuigcombinaties. In één arbeidsgang kunnen deze machines het gras van bermen en grasstroken maaien én afvoeren. Behalve efficiënt, is deze manier van werken ook een stimulans voor de aanwas van tal van grassoorten, kruiden en bloemen.

Daarnaast hebben wij de Velkop GMT035 aangeschaft. Deze Velkop is direct te monteren aan machines of kranen en zorgt ervoor dat je met één machine bomen kan zagen, opladen en vervoeren.

Hieronder een filmpje waarin te zien is hoe wij de Velkop inzetten:

 

Onkruidbestrijding

Voor een effectieve bestrijding van onkruid op uw terrein heeft Griekspoor speciaal materieel. Onze selectieve spuitcombinatie werkt op basis van infrarood en spuit alleen daar waar echt onkruid staat. Zo werken we niet alleen doeltreffend, maar ook nog eens minder milieubelastend.

 

Waterbeheer

Vanuit onze ervaring als civieltechnisch aannemer hebben wij ook ervaring opgebouwd met watervoorzieningen. Griekspoor biedt u (her)inrichting, renovatie, inspectie, onderhoud en reparatie van waterwerken. Van baggeren tot werk aan beschoeiingen, steigers enzovoort. Op zichzelf staand of rondom gebouwen/kantoren.

Griekspoor kan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Ecologisch onderhoud
  • Baggerwerken
  • Taluds, sloten en tochten
  • Beschoeiing en damwanden
  • Ruimtewinst

View the embedded image gallery online at:
https://www.griekspoor.nl/groen-waterbeheer#sigProId2b6a3ad267

 

Ecologisch onderhoud

Griekspoor heeft ruime ervaring met het (ecologisch) onderhoud van watergangen en -partijen. Wij houden de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving nauwgezet bij. Natuurlijk wordt altijd volgens milieu-eisen gewerkt, inclusief de afvoer van de bagger. Waar mogelijk investeert ons bedrijf in innovatieve werkwijzen of machines om de efficiency verder te verhogen.

 

Baggerwerken

Baggeren betekent meer dan het simpelweg op diepte houden van sloten, vaarten en waterpartijen. Bij dit soort werkzaamheden houdt Griekspoor nauwlettend het ecologisch evenwicht in de gaten, want dit mag niet verstoord worden of moet door de baggerwerkzaamheden juist hersteld worden.

 

Taluds, sloten en tochten

Griekspoor verzorgt daarnaast ook het (ecologische) onderhoud van taluds, sloten en tochten. Zoals krozen, het verwijderen van riet en ander groen uit sloten en tochten. Voor deze verplichte halfjaarlijkse klus zetten wij mankracht, machines en speciale apparatuur in. 

 

Beschoeiingen en damwanden

Een beschoeiing is een afbakening van slootkanten om deze te beschermen tegen de nadelige invloeden van het water. Een damwand wordt gezet als het hoogteverschil tussen water en land groot is. Griekspoor werkt voor het aanbrengen van beschoeiingen en damwanden zoveel mogelijk met hardhouten producten met FSC®-keurmerk.

 

Ruimtewinst

De afbakening van het water langs uw perceel kan ook extra ruimte opleveren. Loopt uw tuin schuin af naar het water, dan kunnen wij een beschoeiing plaatsen op de grens van water en land, met de hoogte van uw tuin. De aflopende gedeeltes vullen we daarna aan met grond, waardoor u meer vierkante meters tot uw beschikking krijgt. Ook als u een zwem- of bootsteiger wilt, kan Griekspoor u prima van dienst zijn.

 

Referentieprojecten & Nieuws (toon alleen referentieprojecten)