Zelfontwikkelde machine Griekspoor in werk

Griekspoor innoveert met zelfontwikkelde machine; de baggerpomp

Griekspoor denkt mee met de opdrachtgever. Is een geschiktere oplossing mogelijk dan de huidige oplossing? Dan innoveert Griekspoor op dat gebied. Griekspoor heeft een baggerpomp ontwikkelt waarmee duikers tussen de watergangen op een slimme manier worden doorgespoeld.

Houdt openbare ruimte rainproof

Duikers verbinden de verschillende watergangen in Nederland. Net als in de watergangen, blijft er in de duikers bagger staan. Tijdens het uitbaggeren van de watergangen, moeten de duikers dus ook worden schoongemaakt. Als dit niet gebeurt, raakt de duiker verstopt en is er geen goede doorstroming tussen de watergangen meer. Als gevolg kunnen sloten vollopen en veldjes of pleintjes onder water komen te staan. De verstopping verstoort hiermee ook de flora en fauna in en om het water.
Griekspoor heeft een innovatieve oplossing bedacht voor het doorspoelen van de duikers; de baggerpomp. Deze pomp is door Griekspoor zelf ontwikkeld. Het past op de giek van een mobiele kraan waardoor hij makkelijk op locatie van de duiker kan komen.

Hoe werkt de baggerpomp?

De baggerpomp werkt als volgt. Men hangt de pomp in de sloot en plaatst het spuitstuk in de duikerbuis. De pomp zuigt water aan, waardoor de druk opgebouwd wordt. Daarna spuit de pomp het water onder hoge druk door de duiker heen, waardoor de bagger uit de duiker verdwijnt. Hierdoor is de duiker weer vrij van bagger en kan het water zich weer verplaatsen van de ene watergang naar de andere watergang.
Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Bekijk het filmpje.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Va9HNXUOrDY