Onderhoud speelvoorzieningen

Griekspoor en gemeente Haarlemmermeer verlengen samenwerking voor onderhoud speelvoorzieningen

Civieltechnisch bedrijf Griekspoor en gemeente Haarlemmermeer zetten hun langdurige samenwerking op het gebied van onderhoud van speelvoorzieningen voort. Na een intensieve samenwerking van ruim 30 jaar is besloten om deze te verlengen voor een nieuwe periode. Het gaat in totaal om 727 speelplekken en 3473 speeltoestellen en 1722 valondergronden in gemeente Haarlemmermeer.

De oorspronkelijke aanbesteding vond plaats 30 jaar geleden

Griekspoor heeft begin 2024 opnieuw de openbare aanbesteding voor reparatie en onderhoud van speelvoorzieningen in Haarlemmermeer gewonnen. De verlenging van deze samenwerking gaat in per 1 april 2024, met een optionele verlenging tot 31 december 2028.

Het contract is gefundeerd op drie pijlers. Emissie loos rijden (inzet van elektrisch vervoer), de snelheid waarin gehandeld wordt per melding en klus en op basis van eigen voorraadbeheer en beschikbaarheid van materiaal.

Grote vertrouwensbasis

Kevin Griekspoor, Operationeel Directeur Griekspoor, is verheugd dat de intensieve samenwerking wordt verlengd. “In de drie decennia dat wij met elkaar werken is een grote vertrouwensbasis ontstaan, die alleen maar sterker en hechter wordt. Het is erg belangrijk om speelvoorzieningen van onderhoud te voorzien. Die taak pakken we graag op. De kinderen van nu zijn de leiders van de toekomst. Laat hen vooral veilig buitenspelen, zodat ze later met plezier terugkijken op hun jeugd.’’

Normeringen en veiligheidseisen

In de afgelopen jaren is er flink wat veranderd op het gebied van speeltoestellen- en voorzieningen. Sinds 1998 moeten speeltoestellen en ondergronden voldoen aan Europese normen, bekend onder nummer EN1176. Deze normenreeks bestaat uit meerdere delen voor glijbanen, schommels, draaitoestellen, kabelbanen, veerelementen, omsloten toestellen en klimnetten. In 2008 zijn deze normeringen herzien en aangescherpt. Het gaat vooral om materiaalkeuze, veiligheidseisen en duurzaamheid.

Duurzaam en emissie loos uitvoeren

“Door circulariteit te omarmen en duurzame oplossingen te bieden, streven we naar een langere levensduur van speeltoestellen. Wij zijn trots op het ISO14001 milieucertificaat en onze CO2 prestatieladder trede 5 en blijven ons inzetten voor verdere verbeteringen op het gebied van duurzaamheid,” aldus Griekspoor. “Met onze E-servicebus voeren we alle taken emissie loos uit, wat past binnen onze duurzame bedrijfsvoering en bijdraagt aan een schonere leefomgeving voor onze gemeenschap.”

Totaaloplossing

Gemeente Haarlemmermeer heeft in totaal 727 speelplekken en 3473 speeltoestellen en 1722 valondergronden in het beheer. Het dagelijkse onderhoud van valondergronden en het uitvoeren van meldingen en reparaties zijn essentiële taken. “Wij waarborgen de veiligheid en het speelplezier van kinderen in de gemeente Haarlemmermeer en danken de gemeente voor het vertrouwen in de afgelopen dertig jaar en de komende jaren,’’ aldus Griekspoor.