GreenMatter grastegels

GreenMatter grastegels bij HC Athena

In samenwerking met gemeente Amsterdam en GreenMatter hebben wij het kunstgras van een kunstgrasveld bij HC Athena teruggebracht tot grastegels, welke elders op het terrein een plek hebben gekregen. De grastegels zijn volledig circulair en waterdoorlatend. Daarnaast leveren ze ook een bijdrage aan het verminderen van de hittestress rondom kunstgrasvelden.  

Griekspoor heeft een groene ambitie. Naast het werken met circulaire materialen, werken we met elektrisch materieel zoals vrachtwagens, werkbussen, shovels en trilplaten.