skatepark Hoorn ontwerp

Gemeente Hoorn gunt ontwerp en aanleg van uniek skatepark aan Griekspoor

Samen met partners Sterling Project, Atelier OUI en Buro Lubbers gaat Griekspoor werken aan de creatie van een uniek skatepark in het Julianapark. Hierbij gaat de ervaring van Urban Sports hand in hand met de natuur. Griekspoor is hierbij als projectleider verantwoordelijk voor alle grondwerkzaamheden, meubilair en facilitaire zaken. 

Het ontwerp 

“De diversiteit aan activiteiten en mensen die het park aantrekt, is een waardevol kenmerk waarop we willen voortbouwen. Het skatepark wordt gezien als een essentieel element van de omgeving. Een plek waar mensen samenkomen en genieten van de natuur”, vertelt Kevin Griekspoor, operationeel directeur van Griekspoor. 

In het ontwerp is dan ook rekening gehouden met de bestaande hoogtes van het landschap. De paden sluiten aan op de bestaande padenstructuur en worden rolstoeltoegankelijk. De obstakels zijn op zo’n manier verwerkt dat het uitdagend genoeg is voor de gevorderde gebruiker en makkelijk genoeg voor beginners. De graffitimuur, die ook onderdeel is van het park, zorgt ervoor dat er naast urban sports ook ruimte is voor creativiteit.  

Het skatepark heeft in het schetsontwerp een grootte van circa 1.350 m2. De totale verharding komt op ca. 1.700 m2. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de wandelpaden. Griekspoor blijft hiermee onder de gestelde eis van maximaal 2.000 m2 verharding. Samen met de landschapontwerpers van Buro Lubbers is in het ontwerp gezorgd voor bomen en een groene verbinding, waarmee het Julianapark en het skatepark harmonieus worden samengebracht. 

Ruimte voor groen 

In de plannen is veel ruimte voor groen opgenomen. De rand langs de parkeerplaats met bijbehorend grastalud blijven strak gemaaid, waarna het landschap overgaat in een kruidenruigte met enkele nieuwe elzen, wilgen en populieren; soorten die van nature voorkomen op de plek en doordat ze niet vruchtdragend zijn niet tot overlast leiden op de skatebaan. Op deze manier wordt de biodiversiteit bevorderd en dragen we bij aan nestmogelijkheden en schuilplekken voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. 

Planning 

Het schetsontwerp wordt de komende periode verder ontwikkeld naar een voorlopig ontwerp en vervolgens naar een definitief ontwerp. Daarbij is er voor de inwoners van Hoorn en de gebruikers van het skatepark de gelegenheid om mee te denken.  

Vervolgens wordt het definitieve ontwerp met behulp van ons GPS-systeem in uitvoering gebracht. Hierdoor worden werkzaamheden efficient uitgevoerd en is er minder kans op fouten tussen de ontwikkeling en de uitvoering en brengen we het ontwerp van de tekentafel tot op de centimeter nauwkeuring in de praktijk.