Beheer en onderhoud

De bruggenbouwers: beheer en onderhoud

Goed bruggenonderhoud is cruciaal om verkeersstromen over de wegen en wateren ongehinderd te laten verlopen. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de bruggen en viaducten in Nederland achterstallig onderhoud kennen. Gemeenten trekken vaak te weinig geld uit voor inspectie en onderhoud van bruggen, waardoor de restlevensduur afneemt. Te weinig inspecties en onderhoud kan leiden tot gevaarlijke situaties en hoge herstelkosten. Griekspoor voert voor gemeenten en andere (semi-)publieke opdrachtgevers op regulier onderhoud, service en inspecties uit aan met name beweegbare bruggen. Aandachtspunten zijn onder andere het inspecteren, het onderhoud van lagerpunten en de controle van bevestigingen. Ook op de werking van onder andere tandwieloverbrengingen, draaipunten en scharnieren wordt gelet. Waar nodig worden deze gereinigd. Het inspectieprotocol wordt per object afgestemd op het type en materiaal van de brug: mechanisch, hydraulisch of elektrisch en voor bruggen van hout, beton, staal of composiet.

Periodieke monitoring

Elk beheers- en onderhoudsplan start met een conditiemeting. Wanneer de technische staat van het object bekend is kunnen we met de opdrachtgever het benodigde onderhoud voor de komende jaren afspreken. Aan de hand van het gewenste stemmen we een beheersplan af. Na het bepalen van de uitgangssituatie wordt de brug periodiek gemonitord. Zo wordt er gecontroleerd of de brug object nog veilig en functioneel is. Onderdelen die onderhoud behoeven worden in de inspectierapportage vermeld met foto’s. De ernst van het gebrek wordt daarbij aangegeven. Hiermee kan de beheerder tijdig actie ondernemen.

Kwaliteit, duurzaamheid en service

Griekspoor voert inspecties van civieltechnische werken uit conform de norm NEN 2767-4. Met deze methode worden uiteenlopende objecten in het buitengebied onderworpen aan een objectieve, visuele inspectie. De meting geeft een conditie- en verzorgingsscore van het object. Griekspoor zet in het beheer en onderhoud in op duurzaamheid: levensduurverlengend, circulair en minder milieubelastend. Wij onderscheiden ons niet alleen door gegarandeerde kwaliteit maar ook door service, korte lijnen, flexibiliteit in de uitvoering en hoofdaannemerschap.

Storing of calamiteit: 24/7 service

Onze storingen- en calamiteitendienst biedt uitkomst. U bent 7 dagen per week, 24 uur per dag verzekerd van directe ondersteuning in onvoorziene situaties.