Bruggenbouwers

Griekspoor: de bruggenbouwers

Nederland kent ruim 1500 beweegbare bruggen, ook in het waterrijke westen van ons land een vertrouwde aanblik. Griekspoor beheert en onderhoudt een flink deel van deze bruggen: groot en klein, historisch en modern, elektrisch, hydraulisch en mechanisch. Houten, betonnen, staal, composite en UHSB-bruggen. Dat doen we op contractbasis zodat u er geen omkijken naar heeft. Ook realiseren we nieuwe bruggen en vervangen bestaande, zowel vast als beweegbaar.

Duurzaamheid

In ons beheer en onderhoud zetten we in op duurzaamheid: levensduurverlengend, circulair, en minder milieubelastend. Wij hechten veel waarde aan het milieu en experimenteren dan ook steeds met nieuwe duurzame materialen. Voor houten bruggen passen wij hout met het FSC-keurmerk toe.

Kwaliteit en service

Griekspoor voert inspecties van civieltechnische werken uit conform de norm NEN 2767-4. Met deze methode worden uiteenlopende objecten in het buitengebied onderworpen aan een objectieve, visuele inspectie. De meting geeft een conditie- en verzorgingsscore van het object: een goede basis voor het onderhoud op basis van een meerjarenplan en voor periodieke monitoring. Bij nieuwbouw en vervanging passen we de hoogste kwaliteit ontwerpen en materialen toe. Na de productie plaatsen en conserveren wij de bruggen op locatie. Wij onderscheiden ons niet alleen door gegarandeerde kwaliteit maar ook door service, korte lijnen, flexibiliteit in de uitvoering en hoofdaannemerschap.

Projecten