Baggerwerkzaamheden

Bij het op diepte houden van sloten, vaarten en waterpartijen komt meer kijken dan simpelweg baggeren. Natuur- en milieuaspecten tellen steeds zwaarder mee in het beleid van waterbeheerders. Wordt het ecologische evenwicht niet verstoord? Of leidt het uitdiepen van een sloot juist tot herstel van het evenwicht?

Griekspoor heeft jarenlange, uitgebreide ervaring met het graven en op diepte houden van sloten en vaarten. Nieuwe ontwikkelingen in overheidsbeleid en regelgeving worden nauwlettend gevolgd en bagger wordt altijd conform milieu-eisen afgevoerd. Daarbij investeert Griekspoor waar mogelijk in innovaties die de efficiency van baggerwerkzaamheden kunnen verhogen.

 

  • Baggeren_Griekspoor

 

Referentieprojecten & Nieuws (toon alleen referentieprojecten)